Bảng giá đất Bàu Bàng Bình Dương: @thông tin bất động sản 24h

Hiện nay rất nhiều nhà đầu tư đang đổ dồn sự quan tâm đến đất Bàu Bàng. Đây là một trong những khu vực được giới chuyên gia đánh giá đem lại tiềm năng sinh lời hấp dẫn. Tuy nhiên, không ít nhà đầu tư bị hét giá cao vì chưa nắm rõ được bảng giá đất Bàu Bàng. Qua phân tích thị trường và khảo sát thực tế. Trang thông tin bất động sản Reviewdatnen.com cập nhật bảng giá đất Bàu Bàng mới nhất đến với nhà đầu tư.

Bảng giá đất Bàu Bàng, Bàu Bàng

Bảng giá đất Bàu Bàng được quy định theo UBND của tỉnh

Giá đất Bàu Bàng hiện đang có 2 khung giá để người mua tham khảo:

Một là, bảng giá đất Bàu Bàng do UBND tỉnh Bình Dương quy định trong giai đoạn 2020 – 2024.

Hai là, bảng giá thực tế có sự chênh lệch đáng kể so với bảng giá đất Bàu Bàng do UBND đưa ra.

Bảng giá đất ở tại nông thôn

Bảng giá đất Bàu Bàng đối với đất ở tại nông thôn do UBND tỉnh quy định không cao, cao nhất là 1.500 nghìn đồng/m2.

Cụ thể, bảng giá đất ở tại nông thôn huyện Bàu Bàng được quy định tại Quyết định số 32/2018/QĐ-UBND như sau:

Huyện Bàu Bàng✅Đại lộ Bình Dương (Quốc lộ 13) – Đường loại 1 – Thị trấn Lai Uyên✅Ranh xã Lai Hưng – Ranh thị trấn Lai Uyên – Ranh thị trấn Lai Uyên – Ranh xã Trừ Văn Thố3,200,0002,080,0001,600,0001,280,0000Đất ở đô thị
Huyện Bàu Bàng✅ĐT-741B (ĐH-612; Bố Lá – Bến Súc) – Đường loại 1 – Thị trấn Lai Uyên✅Ranh xã Tân Hưng – Ranh thị trấn Lai Uyên – Ngã 3 Bia chiến thắng Bàu Bàng2,400,0001,560,0001,200,000960,0000Đất ở đô thị
Huyện Bàu Bàng✅ĐT-749C (ĐH-611) – Đường loại 1 – Thị trấn Lai Uyên✅Ngã 3 Bàu Bàng – Ranh xã Long Nguyên – Ranh thị trấn Lai Uyên2,240,0001,456,0001,120,000896,0000Đất ở đô thị
Huyện Bàu Bàng✅ĐT-750 – Đường loại 1 – Thị trấn Lai Uyên✅Ngã 3 Bằng Lăng – Ranh thị trấn Lai Uyên huyện Bàu Bàng – Ranh xã Tân Long huyện Phú Giáo2,240,0001,456,0001,120,000896,0000Đất ở đô thị
Huyện Bàu Bàng✅ĐH-610 (đường Bến Ván) – Đường loại 2 – Thị trấn Lai Uyên✅Đại lộ Bình Dương – Ranh xã Long Nguyên – Ranh thị trấn Lai Uyên1,540,0001,001,000770,000616,0000Đất ở đô thị
Huyện Bàu Bàng✅ĐH-613 – Đường loại 2 – Thị trấn Lai Uyên✅Bia Bàu Bàng – Tân Long1,540,0001,001,000770,000616,0000Đất ở đô thị

Giá đất Bàu Bàng Quy định khu vực đô thị

Bảng giá đất thương mại, dịch vụ ở nông thôn

Bảng giá đất ở tại đô thị

Huyện Bàu Bàng có 1 thị trấn là thị trấn Lai Uyên. Giá đất ở thị trấn Lai Uyên được quy định như sau:

Bảng giá đất Bàu Bàng đối với đất thương mại, dịch vụ tại đô thị

Phân loại đường phố: các tuyến đường trên địa bàn các phường. Thị trấn được phân loại từ đường phố loại 1 đến đường phố loại 5 tùy từng huyện. Thị xã, thành phố và được phân loại cụ thể trong các phụ lục kèm theo.

Bảng giá đất sản xuất, kinh doanh

Huyện Bàu Bàng✅Bảng giá đất Bàu Bàng ĐH-618 (đường vào Xà Mách) – Đường loại 2 – Thị trấn Lai Uyên✅Đại lộ Bình Dương (Tiểu học Lai Uyên) – ĐH-6131,540,0001,001,000770,000616,0000Đất ở đô thị
Huyện Bàu Bàng✅ĐH-618 (đường vào Xà Mách) – Đường loại 2 – Thị trấn Lai Uyên✅ĐH-613 – Ranh xã Tân Hưng – Ranh thị trấn Lai Uyên1,320,000858,000660,000528,0000Đất ở đô thị
Huyện Bàu Bàng✅Đường nội bộ trong các khu thương mại, khu dịch vụ, khu du lịch, khu đô thị, khu dân cư, khu tái địn✅Bề rộng mặt đường từ 9m trở lên1,430,000930,000715,000572,0000Đất ở đô thị
Huyện Bàu Bàng✅Đường nội bộ trong các khu thương mại, khu dịch vụ, khu du lịch, khu đô thị, khu dân cư, khu tái địn✅Bề rộng mặt đường nhỏ hơn 9m1,210,000787,000605,000484,0000Đất ở đô thị
Huyện Bàu Bàng✅Đường nội bộ trong các khu công nghệ, khu công nghiệp, cụm công nghiệp, khu sản xuất, khu chế xuất c✅Bề rộng mặt đường từ 9m trở lên1,600,0001,040,000800,000640,0000Đất ở đô thị
Huyện Bàu Bàng✅Đường nội bộ trong các khu công nghệ, khu công nghiệp, cụm công nghiệp, khu sản xuất, khu chế xuất c✅Bề rộng mặt đường nhỏ hơn 9m1,440,000936,000720,000576,0000Đất ở đô thị
Giá đất Bàu Bàng

Bảng Giá đất Bàu Bàng thực tế

Bảng Giá đất Bàu Bàng thực tế ở đường phố loại 1 – 2 lại dao động từ 3 – 6 triệu đồng/m2. Trong khi giá theo quy định được ban hành từ 1 triệu – 2 triệu/m2. Chênh lệch từ 70 – 150%.

Giá đất Bàu Bàng ở trung tâm hành chính mức trên dưới 13 triệu đồng/m2 và chưa vượt quá mức 18 triệu đồng/m2. Có nơi cũng chỉ cầm chừng từ 5 -7 triệu đồng/m2 hoặc thấp hơn, chỉ từ 3 – 5 triệu đồng/m2. Tuy nhiên, cũng có nhiều điểm đất đắc địa giá có thể từ 10 – 15 triệu/m2.

Giá đất Bàu Bàng rẻ chủ yếu tập trung tại các xã Trừ Văn Thố, Cây Trường, Lai Uyên, Long Nguyên, Lai Hưng…

Một vài số liệu thống kê cho thấy, giá đất Bàu Bàng đã tăng từ 25 – 30% so với thời điểm 2 năm trước. Dự đoán giá đất Bàu Bàng sẽ tiếp tục tăng giá mạnh trong giai đoạn 2021 – 2024.

Huyện Bàu Bàng✅Đường loại 4 – Thị trấn Lai Uyên✅Đường hoặc lối đi công cộng có bề rộng từ 4 mét trở lên, trong phạm vi dưới 200 mét (tính theo đường bộ đến thửa đất) thông ra đường phố loại 11,400,000910,000700,000560,0000Đất ở đô thị
Huyện Bàu Bàng✅Đường loại 4 – Thị trấn Lai Uyên✅Đường hoặc lối đi công cộng có bề rộng từ 4 mét trở lên, phạm vi từ 200 mét trở lên (tính theo đường bộ đến thửa đất) thông ra đường phố loại 11,330,000865,000665,000532,0000Đất ở đô thị
Huyện Bàu Bàng✅Đường loại 4 – Thị trấn Lai Uyên✅Đường hoặc lối đi công cộng có bề rộng dưới 4 mét, trong phạm vi dưới 200 mét (tính theo đường bộ đến thửa đất) thông ra đường phố loại 11,330,000865,000665,000532,0000Đất ở đô thị
Huyện Bàu Bàng✅Đường loại 4 – Thị trấn Lai Uyên✅Đường hoặc lối đi công cộng có bề rộng dưới 4 mét, phạm vi từ 200 mét trở lên (tính theo đường bộ đến thửa đất) thông ra đường phố loại 11,260,000819,000630,000504,0000Đất ở đô thị
Huyện Bàu BàngBảng giá đất Bàu Bàng Đường loại 4 – Thị trấn Lai Uyên✅Đường hoặc lối đi công cộng có bề rộng từ 4 mét trở lên, trong phạm vi dưới 200 mét (tính theo đường bộ đến thửa đất) thông ra đường phố loại 21,330,000865,000665,000532,0000Đất ở đô thị
Huyện Bàu Bàng✅Đường loại 4 – Thị trấn Lai Uyên✅Đường hoặc lối đi công cộng có bề rộng từ 4 mét trở lên, phạm vi từ 200 mét trở lên (tính theo đường bộ đến thửa đất) thông ra đường phố loại 21,260,000819,000630,000504,0000Đất ở đô thị
Huyện Bàu Bàng✅Đường loại 4 – Thị trấn Lai Uyên✅Đường hoặc lối đi công cộng có bề rộng dưới 4 mét, trong phạm vi dưới 200 mét (tính theo đường bộ đến thửa đất) thông ra đường phố loại 21,260,000819,000630,000504,0000Đất ở đô thị
Huyện Bàu Bàng✅Đường loại 4 – Thị trấn Lai Uyên✅Đường hoặc lối đi công cộng có bề rộng dưới 4 mét, phạm vi từ 200 mét trở lên (tính theo đường bộ đến thửa đất) thông ra đường phố loại 21,190,000774,000595,000476,0000Đất ở đô thị
Đất nền Bàu Bàng

Gợi ý khu vực bán đất Bàu Bàng giá rẻ

Huyện Bàu BàngBảng giá đất Bàu Bàng Đường loại 4 – Thị trấn Lai Uyên✅Đường hoặc lối đi công cộng có bề rộng từ 4 mét trở lên, trong phạm vi dưới 200 mét (tính theo đường bộ đến thửa đất) thông ra đường phố loại 31,260,000819,000630,000504,0000Đất ở đô thị
Huyện Bàu Bàng✅Đường loại 4 – Thị trấn Lai Uyên✅Đường hoặc lối đi công cộng có bề rộng từ 4 mét trở lên, phạm vi từ 200 mét trở lên (tính theo đường bộ đến thửa đất) thông ra đường phố loại 31,190,000774,000595,000476,0000Đất ở đô thị
Huyện Bàu Bàng✅Đường loại 4 – Thị trấn Lai Uyên✅Đường hoặc lối đi công cộng có bề rộng dưới 4 mét, trong phạm vi dưới 200 mét (tính theo đường bộ đến thửa đất) thông ra đường phố loại 31,190,000774,000595,000476,0000Đất ở đô thị
Huyện Bàu Bàng✅Đường loại 4 – Thị trấn Lai Uyên✅Đường hoặc lối đi công cộng có bề rộng dưới 4 mét, phạm vi từ 200 mét trở lên (tính theo đường bộ đến thửa đất) thông ra đường phố loại 31,120,000728,000560,000448,0000Đất ở đô thị
Huyện Bàu Bàng✅Đường loại 4 – Thị trấn Lai Uyên✅Đường hoặc lối đi công cộng có bề rộng từ 4 mét trở lên, trong phạm vi dưới 200 mét (tính theo đường bộ đến thửa đất) thông ra đường phố loại 4 (đã ph1,190,000774,000595,000476,0000Đất ở đô thị
Huyện Bàu Bàng✅Đường loại 4 – Thị trấn Lai Uyên✅Đường hoặc lối đi công cộng có bề rộng từ 4 mét trở lên, phạm vi từ 200 mét trở lên (tính theo đường bộ đến thửa đất) thông ra đường phố loại 4 (đã ph1,120,000728,000560,000448,0000Đất ở đô thị

Với bảng giá của UBND tỉnh Bình Dương cùng với bảng giá đất Bàu Bàng trên thực tế thì đây là lúc các nhà đầu tư nên mua đất nền và chờ đợi cơ hội tăng giá sau từ 1 – 2 năm.

Huyện Bàu Bàng✅Đường loại 4 – Thị trấn Lai Uyên✅Đường hoặc lối đi công cộng có bề rộng dưới 4 mét, trong phạm vi dưới 200 mét (tính theo đường bộ đến thửa đất) thông ra đường phố loại 4 (đã phân loạ1,120,000728,000560,000448,0000Đất ở đô thị
Bảng giá đất Bàu Bàng, Huyện Bàu Bàng✅Đường loại 4 – Thị trấn Lai Uyên✅Đường hoặc lối đi công cộng có bề rộng dưới 4 mét, phạm vi từ 200 mét trở lên (tính theo đường bộ đến thửa đất) thông ra đường phố loại 4 (đã phân loạ1,050,000683,000525,000420,0000Đất ở đô thị
Huyện Bàu Bàng✅Đại lộ Bình Dương (Quốc lộ 13) – Đường loại 1 – Thị trấn Lai Uyên✅Ranh xã Lai Hưng – Ranh thị trấn Lai Uyên – Ranh thị trấn Lai Uyên – Ranh xã Trừ Văn Thố2,560,0001,660,0001,280,0001,020,0000Đất TM-DV đô thị
Huyện Bàu Bàng✅ĐT-741B (ĐH-612; Bố Lá – Bến Súc) – Đường loại 1 – Thị trấn Lai Uyên✅Ranh xã Tân Hưng – Ranh thị trấn Lai Uyên – Ngã 3 Bia chiến thắng Bàu Bàng1,920,0001,245,000960,000765,0000Đất TM-DV đô thị
Huyện Bàu Bàng✅ĐT-749C (ĐH-611) – Đường loại 1 – Thị trấn Lai Uyên✅Ngã 3 Bàu Bàng – Ranh xã Long Nguyên – Ranh thị trấn Lai Uyên1,792,0001,162,000896,000714,0000Đất TM-DV đô thị
Huyện Bàu Bàng✅ĐT-750 – Đường loại 1 – Thị trấn Lai Uyên✅Ngã 3 Bằng Lăng – Ranh thị trấn Lai Uyên huyện Bàu Bàng – Ranh xã Tân Long huyện Phú Giáo1,792,0001,162,000896,000714,0000Đất TM-DV đô thị
Đất nền Bàu Bàng

Có thể thấy rằng giá trị đất nền Bàu Bàng chắc chắn tăng từ 30 – 45%, vì tiềm năng huyện Bàu Bàng đã bộc lộ rất rõ ràng.

Huyện Bàu BàngBảng giá đất Bàu Bàng ĐH-610 (đường Bến Ván) – Đường loại 2 – Thị trấn Lai Uyên✅Đại lộ Bình Dương – Ranh xã Long Nguyên – Ranh thị trấn Lai Uyên1,232,000798,000616,000490,0000Đất TM-DV đô thị
Huyện Bàu Bàng✅ĐH-613 – Đường loại 2 – Thị trấn Lai Uyên✅Bia Bàu Bàng – Tân Long1,232,000798,000616,000490,0000Đất TM-DV đô thị
Huyện Bàu Bàng✅ĐH-618 (đường vào Xà Mách) – Đường loại 2 – Thị trấn Lai Uyên✅Đại lộ Bình Dương (Tiểu học Lai Uyên) – ĐH-6131,232,000798,000616,000490,0000Đất TM-DV đô thị
Huyện Bàu Bàng✅ĐH-618 (đường vào Xà Mách) – Đường loại 2 – Thị trấn Lai Uyên✅ĐH-613 – Ranh xã Tân Hưng – Ranh thị trấn Lai Uyên1,056,000684,000528,000420,0000Đất TM-DV đô thị
Huyện Bàu Bàng✅Đường nội bộ trong các khu thương mại, khu dịch vụ, khu du lịch, khu đô thị, khu dân cư, khu tái địn✅Bề rộng mặt đường từ 9m trở lên1,144,000741,000572,000455,0000Đất TM-DV đô thị
Huyện Bàu Bàng✅Đường nội bộ trong các khu thương mại, khu dịch vụ, khu du lịch, khu đô thị, khu dân cư, khu tái địn✅Bề rộng mặt đường nhỏ hơn 9m968,000627,000484,000385,0000Đất TM-DV đô thị
Huyện Bàu Bàng✅Đường nội bộ trong các khu công nghệ, khu công nghiệp, cụm công nghiệp, khu sản xuất, khu chế xuất c✅Bề rộng mặt đường từ 9m trở lên1,280,000830,000640,000510,0000Đất TM-DV đô thị

Dựa vào bảng giá đất Bàu Bàng nói trên cũng thấy những khu vực có đất giá rẻ sẽ nằm ở vị trí 3, 4 hoặc khu vực 2

Huyện Bàu BàngBảng giá đất Bàu Bàng: Đường nội bộ trong các khu công nghệ, khu công nghiệp, cụm công nghiệp, khu sản xuất, khu chế xuất c✅Bề rộng mặt đường nhỏ hơn 9m1,152,000747,000576,000459,0000Đất TM-DV đô thị
Huyện Bàu Bàng✅Đường loại 4 – Thị trấn Lai Uyên✅Đường hoặc lối đi công cộng có bề rộng từ 4 mét trở lên, trong phạm vi dưới 200 mét (tính theo đường bộ đến thửa đất) thông ra đường phố loại 11,120,000730,000560,000450,0000Đất TM-DV đô thị
Huyện Bàu Bàng✅Đường loại 4 – Thị trấn Lai Uyên✅Đường hoặc lối đi công cộng có bề rộng từ 4 mét trở lên, phạm vi từ 200 mét trở lên (tính theo đường bộ đến thửa đất) thông ra đường phố loại 11,064,000694,000532,000428,0000Đất TM-DV đô thị
Huyện Bàu Bàng✅Đường loại 4 – Thị trấn Lai Uyên✅Đường hoặc lối đi công cộng có bề rộng dưới 4 mét, trong phạm vi dưới 200 mét (tính theo đường bộ đến thửa đất) thông ra đường phố loại 11,064,000694,000532,000428,0000Đất TM-DV đô thị
Huyện Bàu Bàng✅Đường loại 4 – Thị trấn Lai Uyên✅Đường hoặc lối đi công cộng có bề rộng dưới 4 mét, phạm vi từ 200 mét trở lên (tính theo đường bộ đến thửa đất) thông ra đường phố loại 11,008,000657,000504,000405,0000Đất TM-DV đô thị
Huyện Bàu Bàng✅Đường loại 4 – Thị trấn Lai Uyên✅Đường hoặc lối đi công cộng có bề rộng từ 4 mét trở lên, trong phạm vi dưới 200 mét (tính theo đường bộ đến thửa đất) thông ra đường phố loại 21,064,000694,000532,000428,0000Đất TM-DV đô thị
Giá đất Bàu Bàng

Bàu Bàng có địa hình bằng phẳng, nền đất cứng, nguồn nước dồi dào thuận lợi để phát triển tiếp tục các ngành công nghiệp

Huyện Bàu BàngBảng giá đất Bàu Bàng: Đường loại 4 – Thị trấn Lai Uyên✅Đường hoặc lối đi công cộng có bề rộng từ 4 mét trở lên, phạm vi từ 200 mét trở lên (tính theo đường bộ đến thửa đất) thông ra đường phố loại 21,008,000657,000504,000405,0000Đất TM-DV đô thị
Huyện Bàu Bàng✅Đường loại 4 – Thị trấn Lai Uyên✅Đường hoặc lối đi công cộng có bề rộng dưới 4 mét, trong phạm vi dưới 200 mét (tính theo đường bộ đến thửa đất) thông ra đường phố loại 21,008,000657,000504,000405,0000Đất TM-DV đô thị
Huyện Bàu Bàng✅Đường loại 4 – Thị trấn Lai Uyên✅Đường hoặc lối đi công cộng có bề rộng dưới 4 mét, phạm vi từ 200 mét trở lên (tính theo đường bộ đến thửa đất) thông ra đường phố loại 2952,000621,000476,000383,0000Đất TM-DV đô thị
Huyện Bàu Bàng✅Đường loại 4 – Thị trấn Lai Uyên✅Đường hoặc lối đi công cộng có bề rộng từ 4 mét trở lên, trong phạm vi dưới 200 mét (tính theo đường bộ đến thửa đất) thông ra đường phố loại 31,008,000657,000504,000405,0000Đất TM-DV đô thị
Huyện Bàu Bàng✅Đường loại 4 – Thị trấn Lai Uyên✅Đường hoặc lối đi công cộng có bề rộng từ 4 mét trở lên, phạm vi từ 200 mét trở lên (tính theo đường bộ đến thửa đất) thông ra đường phố loại 3952,000621,000476,000383,0000Đất TM-DV đô thị
Bảng giá đất Bàu Bàng, Bàu Bàng

CẢM ƠN QUÝ KHÁCH ĐÃ QUAN TÂM THEO DÕI KÊNH THÔNG TIN REVIEWDATNEN.COM

MUA BÁN – KÝ GỬI ĐẤT NỀN BÀU BÀNG BÌNH DƯƠNG VUI LÒNG LIÊN HỆ

HOTLINE: 0935.872.699

CHÚC QUÝ KHÁCH SỨC KHỎE & THÀNH CÔNG, TRÂN TRỌNG!

Ngọc Tân

Bài hài lòng bài viết này chứ?

5/5 (14 lượt bình chọn)

Contact Me on Zalo